X
تبلیغات
زولا
اطلاع رسانی پرسمان های دینی
  
 
 
آرشیو
 
یکشنبه 3 مهر‌ماه سال 1384
پرسشهای سنتی رایج ۲

 

سئوال : هدف از آفرینش انسان کدام است ؟

 

 

سئوال : هدف از آفرینش انسان چیست ؟

 

 

سئوال : اگـر نـیـروى خلقت ( خالق بودن ) جزء ذات خداوند است پس چرا خلقت ابتداء دارد ؟
واگر جزء ذات نیست خداوند چگونه آن را کسب کرد ؟

 

 

سئوال : هـدف از حیات چیست ؟

 

 

سئوال : آیا براى جهان هدف و علت غائى مى توان قائل شد ؟

 

 

سئوال : آیـا مـیـان ایـن آیـه که غرض از خلقت را عبادت معرفى کرده است و ما خلقت الجن والانس الا لـیعبدون ( ذاریات / 56 ) و میان آیه که غرض خلقت را اختلاف معرفى کرده است منافاتى وجود ندارد ؟
و لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذلک خلقهم ( هود / 119 ) .

 

 

سئوال : اگر انسان هلوع و جزوع است پس خلقت الهى کامل و نیک نیست .
در حالیکه خداوندمى فرماید الذى احسن کل شى خلقه ( سجده / 7 ) .

 

 

سئوال : فـلاسـفـه الـهـى و پـیروان ادیان همگى معتقد به وجود یک هدف عالى براى آفرینشند این هدف چیست ؟

 

 

سئوال : اگـر هدف از آفرینش انسان تکامل بوده چرا خداوند از آغاز انسان را در همه ابعاد , کامل نیافرید تا نیازى به پیمودن مراحل تکامل نبوده باشد ؟

 

 

سئوال : آیا جهان در بقاى خود نیازمند به خداست ؟

 

 

سئوال : در فلسفه اصالت وجودى آورده شده است که موجودات هستى ناقص و خداوند هستى کامل است .
ضمنا در احادیث و قرآن آمده است که خداوند بود و همه چیز نبود چگونه ازهیچ چیز هستى ناقص بوجود آمد ؟
منظور از هستى ناقص چیست ؟
واقعیت چیستى این هستى ناقص چیست ؟

 

 

سئوال : در آیـات قرآن آمده : جهان در شش روز آفریده شده در حالى که پیدایش مجموعه جهان در شش روز چیزى است بر خلاف علم زیرا علم مى گوید : میلیاردها سال طول کشید تازمین و آسمان به وضع کنونى درآمد به علاوه قبل از آفرینش زمین و آسمان شب و روزى وجود نداشت که اینها در آن آفریده شود , شب و روز از گردش زمین به دور خود و دربرابر نور آفتاب به وجود مى آید ؟

 

 

سئوال : خـداونـد بـا وجـود قـدرت بـى انتهایى که دارد مى توانست همه آسمانها و زمین را در یک لحظه بیافریند چرا آنها را در دورانهاى طولانى قرار داد ؟

 

 

سئوال : خـداوند در قرآن مى فرماید : ما بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم مگرنه این است که در جـاى دیگر مى خوانیم : و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون که مطابق آن همه جن و انس تـنـهـا براى پرستش خدا و ترقى و تکامل و سعادت آفریده شده اند به علاوه این تعبیر بوى جبر در آفرینش و خلقت مى دهد !

 

 

سئوال : فـلاسـفـه الـهـى و پـیروان ادیان همگى معتقد به وجود یک هدف عالى براى آفرینشند این هدف چیست ؟

 

 

سئوال : اگـر هدف از آفرینش انسان تکامل بوده چرا خداوند از آغاز انسان را در همه ابعاد , کامل نیافرید تا نیازى به پیمودن مراحل تکامل نبوده باشد ؟

 

 

سئوال : هدف خدا از آفرینش جهان و انسان چه بوده است ؟

 

 

سئوال : خدایى که غنى و بى نیاز , نامحدود و نامتناهى است و به چیزى حتى آفریدن موجودى نیازى ندارد , چرا انسان را آفریده و چه نیازى به خلقت او داشت ؟

 

 

سئوال : خـداوند در قرآن مى فرماید : ان ربکم اللّه الذى خلق السموات و الارض فى سته ایام (1) مقصود از شش روز چیست ؟
در آن وقت روز و شبى نبود , بعلاوه , چرا دریک لحظه همه آنها را نیافریده است ؟

 

سئوال : چگونه جهان از عدم به وجود آمده است ؟

 

 

سئوال : خداوند چرا شیطان را آفرید ؟
با اینکه مى دانست سرچشمه وسوسه ها و گمراهیهامى شود ؟

 

 

سئوال : بـعد از آنکه شیطان مرتکب چنان گناه بزرگى شد چرا خداوند تقاضاى او را مبنى برادامه حیات او پذیرفت ؟

 

 

سئوال : مـراد از آیـه لیس على الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذامااتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا و اللّه یحب المحسنین ( مائده / 93 ) , چیست ؟

 

 

سئوال : در روایتى از امام صادق علیه السلام آمده است که : ما تلذذ الناس فى الدنیا والاخره بلذه اکبر لهم من لذه النساء . ( اصـول کـافـى و تفسیر عیاشى ) یعنى هیچ لذتى در دنیا و آخرت از لذت که انسان از زن مى برد بالاتر نیست . در این صورت آیالذات معنوى باز همان ارج و ارزش را دارند ؟

 

 

سئوال : در آیه شریفه ( 223 - بقره ) آمده است که در هنگام و ایام حیض زنان به آنان نزدیک نشوید آیا این مطلب با شان زن و مقام و منزلت او سازگار است . در حـالـیـکـه طـبـیـعـت خـدا داده و خـلـقـت او چنین است که در ایام ماه چند روزى را دچار حیض مى شود ؟

 

 

سئوال : آیـا آیـه تطهیر شامل امامان شیعه (ع ) مى شود ؟
به چه دلیل ؟تعداد اهل بیت پیامبر(ص ) چند نفر هستند ؟

 

 

سئوال : صید نکردن ماهى از دریا براى ساحل نشینان کار خلافى نیست چگونه یهود از این کارنهى شدند ؟

 

 

سئوال : در آیـه 258 بـقـره آمده است که نمرود با حضرت ابراهیم علیه السلام به محاجه پرداخت حضرت ابراهیم فرمود [ ربى الذى یحیى و یمیت ] و نمرود پاسخ داد که [ انا احیى وامیت ] . نـمـرود در ایـن جـا دست به مغالطه زد و معناى احیا و اماته را مجازى فرض کرد در حالیکه مراد حضرت ابراهیم احیا و اماته حقیقى بود . یعنى خلق کردن وپدید آوردن و مى راندن و از بین بردن حقیقى . حـال سـئوال ایـن است که چرا حضرت ابراهیم علیه السلام مغالطه کارى نمرود را فاش نساخت و استدلال دیگرى آورد ؟

 

 

سئوال : اگر حضرت ابراهیم علیه السلام معصوم است و ایمان کامل به خداوند دارد , پس چرامى گوید که مى خواهم قلبم مطمئن شود . آیا عدم اطمینان همان شک نیست ؟

 

 

سئوال : اگر همه انبیاء معصوم بوده اند , چرا حضرت ابراهیم (ع ) و یوسف (ع ) دروغ گفته اند ؟

 

 

سئوال : آیات نشان مى دهند که پدر حضرت ابراهیم علیه السلام بت پرست بوده است . پس چگونه گفته مى شود که همه نیاکان حضرت محمد (ص ) موحد بوده اند ؟

 

 

سئوال : اگـر هـمـه پیامبران , من جمله حضرت ابراهیم علیه السلام معصوم و موحد بوده اند ,چطور ابتدا ایشان ستارگان را پروردگار خود مى داند و سپس متوجه مى شود که آنهاخدا نیستند

 

 

سئوال : در آیـه 76 از سـوره انـعـام آمـده اسـت فلما جن علیه الیل رءا کوکبا قال هذاربى این آیه نشان مـى دهد که حضرت ابراهیم علیه السلام در آن روز که شبش گفت این سیاره یا ستاره پروردگار من است , در میان قوم خود بود پس چرا همان روز ازخورشید شروع نکرد و خورشید را زیر سئوال نبرد ؟

 

 


سئوال : آیـه فـلما جن علیه الیل راى کوکبا 000 متعرض صابئین است و صابئین در شهرحران زندگى مـى کـرده انـد ; و حـضـرت ابـراهـیم علیه السلام مدتى پس از محاجه و شکستن بتها به این شهر مهاجرت کرده اند . در حالیکه قرآن این دو واقعه یعنى محاجه درباره بت ها و رویت ماه را حداکثر در دو روز پى در پى نقل کرده است

 

 

سئوال : آیـا مـقـام نـبوت حضرت ابراهیم با ترسیدن از افراد منافات ندارد ؟
فلما راى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و او حبس منهم خیفه قالوا لا تخف 000 ( هود / 70 ) .

 

 

سئوال : اگر حضرت ابراهیم علیه السلام معصوم بوده اند , پس چرا از خداوند درخواست مى کنندکه گناه او راببخشد و الذى اطمع ان یغفرلى خطیئتى یوم الدین ( شعراء / 82 )

 

 

سئوال : اگر ابراهیم را نتوانیم پیرو آیین موسى (ع ) و مسیح (ع ) معرفى کنیم به طریق اولى نمى توانیم او را مسلمان بدانیم , زیرا او هزاران سال قبل از ظهور اسلام و پیغمبربوده است ؟
پس چرا قرآن او را به عنوان مسلم معرفى کرده است ؟

 

 

سئوال : چـگـونـه است که خدا فرموده است که مرا بخوانید شما را اجابت مى کنم , اما حتى دعاى ابراهیم خلیل (ع ) را نیز اجابت نکرد : 000 و اجنبنى و بنى ان نعبد الاصنام ( ابراهیم / 35 ) . زیرا قریش از فرزندان آن حضرت بودند و بسیارى از آنان بت مى پرستیدند .

 

 

سئوال : چـگونه یک فرد بت پرست و بت ساز ( آزر ) مى تواند پدر یک پیامبر اولواالعزم ( ابراهیم ) بوده باشد آیا وراثت در روحیات انسان اثر نامطلوبى در فرزند نخواهدگذارد ؟

 

 

سئوال : در قـرآن آمـده کـه ابـراهـیم به ستاره آسمان اشاره کرد و گفت این خداى من است چگونه این سخن را گفت در حالى که پیامبر باید موحد و یکتاپرست باشد ؟

 

 

سئوال : چگونه ابراهیم از غروب آفتاب و ماه و ستارگان بر نفى ربوبیت آنها استدلال کرد ؟

 

 

سئوال : چـگونه ابراهیم به عمویش آزر وعده استغفار داد و طبق آیات قرآن مجید به این وعده وفا کرد , با ایـنـکـه آزر هرگز ایمان نیاورد و در صف مشرکان و بت پرستان بود واستغفار براى چنین کسانى ممنوع است ؟

 

 

سئوال : هـنگامى که به ابراهیم گفتند : آیا تو بتها را شکسته اى گفت : این کار را بت بزرگ کرده ; چگونه ابراهیم این سخن را گفت با آنکه پیامبر است و معصوم و نباید دروغ بگوید ؟

 

 

سئوال : قـرآن مى گوید : وقتى فرشتگان بشارت تولد فرزند براى ابراهیم آوردند گفتند مااهل این شهر را هـلاک خـواهـیم کرد و در این هنگام اشاره به شهر قوم لوط کردند ;وقتى ابراهیم این سخن را شنید نگران لوط شد و گفت در این آبادى لوط است مگرابراهیم احتمال مى داد که عذاب الهى دامـن لـوط را هم بگیرد که در برابر فرشتگان از وضع لوط اظهار نگرانى کرد و آنها به او اطمینان دادند که لوط نجات مى یابد ؟

 

 

سئوال : در قـرآن خـداونـد خطاب به پیامبر اسلام مى گوید : گویا ابلاغ بعضى از آیاتى را که بر تو وحى مـى شود ترک مى کنى ! چگونه پیامبر (ص ) ممکن است ابلاغ آیات الهى راتاخیر اندازد و یا اصولا از ابـلاغ آنـهـا خـوددارى کـند , با اینکه پیامبر معصوم است و هیچ گونه گناه و خطائى از او سر نمى زند ؟

 

 

سئوال : اگـر پـیـامبر اکرم (ص ) معصوم بوده اند , پس چه معنا دارد که خداوند مى فرماید اگرآنچه به تو گفته ایم که براى مردم بیان کنى , بیان نکنى گویى رسالت را انجام نداده اى ؟

 

 

سئوال : اگر امر به ملائکه ارشادى بوده است پس چرا ابلیس به دلیل سرپیچى از آن , رانده ولعنت شد ؟

 

 

سئوال : در قرآن تصریح شده است که ابلیس از جن بوده است کان من الجن ( کهف / 50 ) . در این صورت چگونه مخاطب امر به سجده بر آدم (ع ) واقع شده است . زیرا مخاطب این امر ملائکه بوده اند .

 

 

سئوال : خداوند که مى دانست ابلیس انسان ها را گمراه مى کند , چرا او را خلق کرد ؟

 

 

سئوال : چرا خداوند وقتى ابلیس بر آدم سجده نکرد , او را نابود نساخت تا فرزندان آدم نیز از دست او راحت شوند ؟

 

 

سئوال : چرا خداوند تا روز بعث به ابلیس مهلت داد تا انسان را گمراه کند ؟

 

 

سئوال : چرا خداوند اسرار خلقت آدم و فرزندانش را از ابلیس کتمان نکرد تا ابلیس به آنهاحسادت نورزد و در گمراهى آنان تلاش نکند ؟

 

سئوال : ابلیس از نظر قرآن چگونه موجودى است ؟

 

سئوال : شیطان با ابلیس چه تفاوتى دارد ؟

 

سئوال : انگیزه و مخالفت ابلیس براى سجده بر آدم چه بود مگر او از فرشتگان مطیع نبود ؟

 

سئوال : ما کارى به سنت نبوى نداریم زیرا خیلى از موارد آن مورد اختلاف است و ما را کتاب خدا بس است و کـتاب خدا مى گوید : در کارهایتان با یکدیگر مشورت کنید و از طرف دیگر شنیده ایم : ابوبکر خلیفه خود را تعیین کرد و او را بر مسلمانان مسلطنمود بى آنکه آن را به مشورت بگذارد . آیا این تناقض نیست ؟

 

سئوال : آیا امام على با وضعیت موجود موافقت کرد و با آنان بیعت نمود ؟

 

سئوال : بـخـارى و مـسـلـم آورده اند که فدک از اموال رسول اکرم (ص ) بود و حضرت زهرا (س )خواهان میراث پدرشان بودند و ابوبکر کارى جز آنچه از پیامبر شنیده بود نکرد . وى از پیامبر شنیده بود : پیامبر میراث باقى نمى گذارند پس غصب فدک بىمورداست .

 

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 75707


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
 
وبلاگ من
وبلاگ همسرم
وبلاگ پسرم 1
2 وبلاگ پسرم
لینکستان من 1
لینکستان من 2
کتابخانه من (کتابنمای جهانی )‌ 1
کتابخانه من (کتابنمای جهانی )‌ 9
کتابخانه من (کتابنمای جهانی )‌ 10
از کارهای قبلی من
نمای قدیمی وبلاگ من در بلاگ اسکای
بحث های همسرم در باب اکنکار
اطلاع رسانی پرسمانهای دینی - ‌وبلاگ من
بازشناسی اسماء الهی‌- وبلاگ من
حکمت جاودانه